آگهی مناقصه شماره 2185

آگهی مناقصه شماره 2185 شهرداری گراش به استناد مصوبه شماره 19 تاریخ 96/7/16 شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر خصوصا خیابان امام خمینی (ره) طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و […]