آگهی مناقصه شماره ۲۱۸۵

آگهی مناقصه شماره ۲۱۸۵ شهرداری گراش به استناد مصوبه شماره ۱۹ تاریخ ۹۶/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر خصوصا خیابان امام خمینی (ره) طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و […]