عملیات قیرپاشی و آسفالت خیابان شهید محسن حججی


اتمام عملیات قیر پاشی و آسفالت خیابان شهید محسن حججی (ورودی شهرک عظیمی)
دکتر ابراهیم خداشناس شهردار گراش از ادامه عملیات نهضت آسفات در شهر گراش خبر داد.