مهندس غلامی به عنوان مسئول جدید واحد فنی معرفی شد

مسئول جدید واحد فنی و شهرسازی معرفی شد
مسئول جدید واحد فنی و شهرسازی معرفی شد

صبح امروز طی حکمی از سوی دکتر خداشناس شهردارگراش، مهندس امیرعلی غلامی  به سمت مسئول واحد فنی معرفی شد و مهندس اصغر انصاری پس از 11 سال مسئولیت در واحد فنی به عنوان مشاور فنی و شهرسازی معرفی گردید.

6 ماه پیش مهندس غلامی با 18 سال سابقه  به عنوان مسئول فنی و شهرسازی شهرداری علامرودشت به واحد عمران شهرداری گراش منتقل شد و اکنون به عنوان مسئول واحد فنی و شهرسازی خدمت خواهد کرد. غلامی لیسانس عمران دارد  و در حال دفاع از پایان نامه  ارشد طراحی شهری خود است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گراش