اطلاعیه پرداخت عوارض خودرو و موتورسیکلت

اطلاعیه عوارض خودرو

بدینوسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند با توجه به اعمال 2/5 درصد جریمه ماهیانه عوارض خودرو خواهشمند است جهت جلوگیری از جریمه، در اسرع وقت نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خودرو اقدام فرمایید.

شما می توانید با مراجعه به شهرداری گراش و دفاتر پیشخوان دولت نسبت به پرداخت عوارض اقدام فرمایید.