اتصال شهرک های ایمان، فرهنگیان و بلوار فلسطین

عملیات لبه گذاری جداول شهرک ایمان آغاز شد. به گزارش واحد عمران شهرداری گراش عملیات لبه گذاری جداول از انتهای بلوار شهرک فرهنگیان تا ابتدای بلوار شهرک ایمان به طول350 متر آغاز شد. مهندس اسدی مسئول واحد عمران شهرداری گراش افزود. حجم خاکبرداری های انجام شده 6000 متر مکعب و حجم خاک ریزی 7000 متر مکعب بوده که نهایتا 4550 متر مربع بیس ریزی و 4550 مترمربع آسفالت این محدوده خواهد بود. هزینه ی برآورد شده برای این پروژه 277 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.


این پروژه که یکی از وعده های شورای اسلامی شهر و شهرداری گراش به اهالی این شهرک ها در اولین نشست شورای محله بوده است با لبه گذاری جداول آغاز شده و پس از زیرسازی آسفالت خواهد شد. از سوی دیگر ادامه بلوار فلسطین به طول 340 متر درحال زیرسازی است و در آینده نزدیک آسفالت خواهد شد. با اتمام پروژه و آسفالت این محور دسترسی اهالی این شهرک ها به مرکز شهر از سه مسیر بلوار فلسطین، بلوار شهید منفرد و بلوار ایمان میسر خواهد بود. پیش از این مسیر انتهای بلوار ایمان به سمت بلوار امام حسین (ع) نیز آسفالت شده است.