یکشنبه، 3 دسامبر 2023

واحدهای شهرداری و مسئولین واحدها

IMG_20200414_022431_678

شهردار: دکتر ابراهیم خداشناس
معاون شهردار: مهندس امیرعلی غلامی
واحد عمران:‌ مهندس هومان اسدی پور
واحد امور مالی: مهدی زمانی
واحد کارپردازی و موتوری:‌ علی حسین شیری
واحد حقوقی:‌ غلامعلی حسن شمس
واحد فنی و ساختمانی: مهندس امیرعلی غلامی
واحد درآمد: علی محسن زاده
واحد انفورماتیک و درآمد: مهدی صمیمی
واحد روابط عمومی:‌ محسن حسن زاده
واحد فضای سبز:‌ مهندس مجتبی عسکری زاده
واحد خدمات شهری: امیر بامری
واحد امور اداری: عبدالحسین مهروری
واحد املاک: غلامعلی حسن شمس
دبیرخانه:‌ مسلم مینوزاده
اطلاعات:‌ رسول دیانتی
جمع دار و امین اموال:‌ سعید امانی
حراست: مهدی نجفی
بایگانی شهرسازی:‌ امیر زائر
واحد اصناف و بایگانی املاک: مهدی صمیمی
سازمان حمل و نقل:‌ حسن بانشی
آتش نشانی و خدمات ایمنی: حسینعلی مولایی