تماس با شهرداری و شورای اسلامی شهر

تلفن:‌ ۰۷۱۵۲۴۴۵۶۲۷

فکس: ۰۷۱۵۲۴۴۵۴۱۰

ایمیل: sh_gerash@yahoo.com

سامانه پیامکی: ۹۸۳۰۰۰۲۵۳۳۲۷+

کانال تلگرام: t.me/shahrdari_gerash

وب سایت:www.gerash.ir

تلفن شورای اسلامی شهر:‌ ۰۷۱۵۲۴۴۵۶۰۰