یکشنبه، 3 دسامبر 2023

تماس با شهرداری و شورای اسلامی شهر

تلفن:‌ 07152445627

فکس: 07152445410

ایمیل: sh_gerash@yahoo.com

سامانه پیامکی: 983000253327+

کانال تلگرام: t.me/shahrdari_gerash

وب سایت:www.gerash.ir

تلفن شورای اسلامی شهر:‌ 07152445600