کمربندی گراش در دستور کار شورا و شهرداری

اجرای فاز دوم کمربندی گراش به طول هفت کیلومتر از مسیر میدان ولایت به سمت دانشکده علوم پزشکی گراش در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر گراش، در جلسه چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۹۷ با حضور مهندس احمد فقیهی‌کیا، شهردار گراش، اجرای فاز دوم کمربندی شهر گراش به طول هفت کیلومتر از میدان ولایت به سمت دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

طرح پیشنهادی فاز ۲ کمربندی شهر گراش با حضور مهندس احمد فقیهی‌کیا، شهردار گراش، مهندسی اسدی، مسئول واحد عمران شهرداری و مهندس بمانی، مشاور طرح، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهندس احمد فقیهی‌کیا، شهردار گراش، در خصوص این پروژه خاطرنشان ساخت: «طرح پیشنهادی مشاور با ۳ واریانت (سه مسیر پیشنهادی) ارائه شده بود، که در نهایت مناسب‌ترین مسیر با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، جغرافیایی و متناسب با بودجه در نظر گرفته شده انتخاب گردید.» شهردار در ادامه گفت: «پس از ارائه طرح تکمیلی و نقشه‌های اجرایی فاز ۲ توسط مشاور طرح، نسبت به میخ‌کوبی محل اقدام می‌شود و شهرداری گراش با انتخاب پیمانکار و با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی، عملیات احداث کمربندی را آغاز می‌کند.»

کمربندی گراش به طول هفت کیلومتر قرار است از میدان ولایت (محور گراش- اوز) به سمت دانشگاه علوم پزشکی ادامه یابد و با عبور از پشت شهرک‌های فرهنگیان، آزادگان و راهپیما، به بلوار خلیج فارس متصل شود.