شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
  • 1 (7)
  • 1 (6)
  • 1 (5)
  • 1 (3)
  • 1 (1)

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید    که از انفاس خوشش بوی کسی می‌آید